Contractul cu calatorul – Conditii de plata; Penalizări; Sesizări, reclamaţii, despăgubiri
 
   III. Preţul contractului şi modalităţi de plată 
   3.1. Preţul contractului se compune din costul serviciilor turistice efective, taxa de procesare a rezervării, comisionul Agenţiei şi eventual TVA (in cazurile in care este aplicabil). 
   3.2. Platile se vor efectua in rate, astfel:
10% in cel mult 3 zile data confirmarii
40% la data expirarii ofertei de discount de inscriere timpurie („early booking”)
50% cel tarziu cu 20 de zile inainte de data inceperii serviciilor
   3.3. Platile se vor efectua in baza facturilor emise de Agenţie, in valuta specificata in contract sau in LEI la cursul de vanzare al Bancii Transilvania din data platii, afisat la adresa https://www.bancatransilvania.ro/curs-la-casele-de-schimb-valutar/.
   3.4. Taxa de procesare a rezervării este de 30 EUR / persoană şi face parte din preţul contractului; în eventualitatea anulării rezervării, în cazul în care Călătorul solicită rambursarea sumelor achitate, Agenţia este îndreptăţită să reţină taxa de procesare a rezervării, astfel:
a) dacă iniţiativa anulării aparţine Călătorului, atunci Agenţia este îndreptăţită să reţină taxa de procesare a rezervării şi eventualele penalizări conform contractului
b) dacă iniţiativa anulării aparţine Agenţiei, atunci aceasta este obligată sa ofere soluţii alternative de reprogramare a rezervării, fără aplicarea vreunei taxe de procesare; în cazul in care Călătorul refuză propunerile de reprogramare şi solicită rambursarea sumelor achitate, Agenţia este îndreptăţită să reţină taxa de procesare a rezervării
 
   VI. Penalizări pentru modificarea rezervarilor sau pentru renunţarea la pachetul de servicii turistice  
   6.1. Pentru modificarea rezervarilor din initiativa Călătorului, penalizările aplicate vor fi conforme cu penalizările practicate de furnizori. Suplimentar, pentru fiecare cerere de modificare, Agentia este indreptatita sa perceapa o taxa de procesare a rezervarii de 30 EUR.
   6.2. În cazul în care renunţă la pachetul de servicii turistice, in orice situatie care nu ii este imputabila Agentiei, Călătorul datoreaza Agentiei penalizări, dupa cum urmeaza:
a)   pentru serviciile de transport cu curse de linie sau curse charter operate de alte companii, penalizările aplicate vor fi conforme cu penalizările practicate de furnizori (in functie de politicile acestora, penalizările pot ajunge pana la 100% din c/valoarea biletelor de avion)
b)   pentru serviciile de transport cu cursele charter operate de Agentie se va aplica o penalizare de 150 EUR / persoana, daca renuntarea la pachetul de servicii turistice are loc cu mai putin de 30 zile înainte de data de incepere a programului turistic
c)   pentru serviciile de cazare se va aplica o penalizare echivalenta cu c/valoarea a 3 nopti de cazare, daca renuntarea la pachetul de servicii turistice are loc cu mai putin de 20 zile înainte de data de incepere a programului turistic
Suplimentar, pentru anularea rezervarilor, Agentia va percepe o taxa de procesare a rezervarii de 30 EUR / persoana.
   6.3. În cazul în care Călătorul care a contractat un pachet de servicii turistice cu Agenţia nu achita ratele aferente la termenele scadente prevazute in facturi, contractul se consideră reziliat de drept, iar Agenţia are dreptul de a anula rezervările efectuate în beneficiul Călătorului, cu reţinerea penalizărilor prevăzute la Art. 6.2.
   6.4. Penalizările mentionate la Art. 6.2. se aplică şi în cazul în care Călătorul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare/destinaţie, dacă nu poate pleca în călătorie pentru că documentele personale necesare în vederea efectuării călătoriei nu sunt conforme normelor legale sau este în imposibilitatea de a părăsi teritoriului ţării, din alte motive ce ţin de persoana acestuia. 
   6.5. Penalizările mentionate la Art. 6.2. se aplică şi în cazul în care o ambasadă refuză să acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii. 
   6.6. Toate penalizările menţionate se vor reţine de către Agenţie din sumele achitate de Călător, fără a fi necesară intervenţia instanţelor de judecată. 
 
   VII. Sesizări, reclamaţii, despăgubiri
   7.1. În cazul în care constata deficiente in executarea serviciilor turistice contractate, Călătorul va sesiza imediat reprezentantul prestatorului (hotel, companie aeriana, companie de transfer, etc.) si va solicita remedierea deficientelor constatate; daca prestatorul refuza remedierea deficientelor intr-un termen rezonabil, Călătorul va sesiza reprezentantul local al Agenţiei, care va depune toate eforturile pentru remedierea deficientelor constatate.
   7.2. În cazul în care deficientele nu au fost remediate nici in urma interventiei reprezentatului local al Agenţiei, Călătorul poate adresa Agenţiei o reclamaţie în scris, în termen de maximum 5 zile de la încheierea călătoriei, in care va descrie deficientele constatate si actiunile intreprinse la fata locului in urma sesizarilor sale; Agenţia are obligatia de a raspunde în scris reclamaţiei, în termen de 30 de zile; Agenţia va acorda eventuale despăgubiri în funcţie de gradul de nerespectare a obligaţiilor contractuale.
   7.3. Agenţia nu răspunde în caz de forță majoră (definită ca fiind orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil, cum ar fi: grevă, conflict politic, război, calamităţi naturale, incendii, epidemii, pericol public, atac terorist, embargou internaţional, interdicţii ale organelor de administraţie publică etc.), precum şi în cazul în care companiile aeriene stabilesc limite de răspundere.
 
 
 
 
Send Whatsapp Message